Kako kupovati

OPĆI UVJETI
PĆI UVJETI INTERNETSKE TRGOVINE

OPĆI UVJETI INTERNETSKE TRGOVINE EMONAMALL.HR

 

I. PREDMET

Članak. 1. Ovi opći uvjeti i odredbe imaju za cilj regulirati odnose između Face Market LTD, OIB 201573581, sa sjedištem i poslovnom adresom: Bugarska, Beloslav, str. "Sv Sv Kiril i Metodii" 16, u daljnjem tekstu PRUŽATELJ i kupca, u daljnjem tekstu KORISNIK I/ILI POTROŠAČ, platforme za internetsku trgovinu EMONAMALL.HR, u daljnjem tekstu “EMONAMALL.HR”.

 

II. PODACI O PRUŽATELJU

Članak. 2. Podaci sukladno Zakonu o elektroničkoj trgovini i Zakonu o zaštiti potrošača:

1. Naziv Pružatelja: Face Market LTD

2. Sjedište i poslovna adresa: Bugarska, Beloslav, str. "Sv Sv Kiril i Metodii" 16.

3. Adresa za obavljanje djelatnosti i adresa za podnošenje reklamacija potrošača: Bugarska, Beloslav, str. "Sv Sv Kiril i Metodii" 16.

4. Podaci za korespondenciju: Bugarska, Beloslav, str. "Sv Sv Kiril i Metodii" 16., telefon +359 878 21 21 84

5. Upis u javne registre: OIB 201573581, Broj voditelja obrade osobnih podataka: № 314368

6. Nadzorna tijela:

(1) Povjerenstvo za zaštitu osobnih podataka
Adresa: Sofija, Ul. prof. Cvetana Lazarova br. 2,
tel.: (02) 940 20 46
faks: (02) 940 36 40
Elektronička pošta: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Web stranica: www.cpdp.bg.

(2) Povjerenstvo za zaštitu potrošača
Adresa: Sofija 1000, trg Slavejkov br. 4A, 3., 4. i 6. kat,
tel.: 02/980 25 24
faks: 02/988 42 18
Dežurni telefon: 0700 111 22
Web stranica:www.kzp.bg

7. Registracija prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost br. BG201573581

 

III. KARAKTERISTIKE PLATFORME